Wat betekent integratief?

Christelijk integratieve therapie is de basis voor onze trainingen en opleidingen.

Christelijk integratieve therapie?

Je komt het woord integratief niet zo vaak tegen in het dagelijks leven, maar dat verandert snel wanneer je studeert bij Groundwork of een van onze trainingen volgt. Want bij ons speelt 'de integratie van mensdelen' een sleutelrol. En ja, dat klinkt misschien best gek als het voor het eerst leest of hoort. Op deze pagina lees je daarom wat ermee bedoeld wordt.

1. Christelijk

De centrale waarden, leercultuur en theoretische uitgangspunten die we binnen Groundwork hanteren, zijn geïnspireerd op een mensbeeld dat gegrond is in een christelijke visie op menszijn: dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus.

2. Integratief

Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens – de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.

Ook het integreren van het gedachtegoed vanuit verschillende psychologische stromingen is kenmerkend voor de Groundwork-aanpak. In de praktijk betekent dit dat een christelijk integratieve therapeut de cliënt centraal zet en op maat gemaakte therapie aanbiedt. De therapeut zet verschillende interventies (behandel-aanpakken) ook integratief in, zodat de cliënt op psychisch, fysiek én spiritueel niveau daadwerkelijk begeleidt wordt naar gezondheid en groei.

Het integratieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in de focus op integratie in de persoonlijkheid vanuit de kennis dat neurologische en psychische integratie leiden naar gezondheid.

3. Therapie, coaching en training

De Groundwork-aanpak zet de cliënt, coachee of trainee in zijn kracht als oplosser van zijn eigen problemen. De therapeutische relatie en de persoon van de therapeut, coach of trainer worden ingezet als instrument. Deze aanpak is gericht op cliënten, coachees of trainees die in staat zijn om (met hulp) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen proces.

🍪
Groundwork maakt gebruik van cookies om jou een optimale bezoekerservaring te bieden en jouw surfgedrag te meten. Pas voorkeuren aan