Christelijk
Integratieve
Therapieopleiding

Duur
4 jaar
Niveau
post-hbo
Studie-investering
± 20 uur per week
Eerstvolgende start
September 2021
Kosten
± € 4.900 per jaar
Locatie
Het Brandpunt, Doorn
Informatieavond

Informatieavond en live Q&A Groundwork opleidingen

De eerste informatieavond van 2021 is live opgenomen en die kun je direct terugkijken. Hier maak je kennis met onze opleidingen, onze mensen en onze studenten. Ook ben je op maandag 17 mei van harte welkom om al je vragen te stellen tijden de een online Q&A.

Wil jij als professional anderen begeleiden in hun zoektocht naar heelheid? Houd je ervan om mensen te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezonde relatie met God, zichzelf en anderen? En wil jij hier je beroep van maken?

De opleiding

De Christelijk Integratieve Therapieopleiding (CIT) is een vierjarige beroepsopleiding op hbo-niveau. Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot vakbekwaam therapeut, die als breed georiënteerde generalist (zelfstandig) een praktijk voor integratieve psychotherapie runt.

Na deze opleiding

 • Ben je gediplomeerd therapeut. Je bent in staat op een professionele manier het therapietraject in te zetten, te begeleiden en af te ronden.
 • Ben je zelf enorm gegroeid. Je hebt zicht gekregen op en leren investeren in je eigen heling en zelfontwikkeling, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
 • Heb je een eigen praktijk. Je kunt je eigen praktijk voeren op een wijze die voldoet aan alle juridische, ethische en professionele eisen. Je kunt je inschrijven bij een beroepsverening en de zorg die je verleent kan (deels) worden vergoed door zorgverzekeraars.
 • Versta je je vak. Je bouwt zorgvuldig een relatie met de cliënt, gebaseerd op gelijkwaardigheid en kunt deze professioneel afronden.

De christelijk integratieve therapeut

Er is een groeiende behoefte aan professionele hulpverlening en therapeuten die kunnen aansluiten bij (christelijke) cliënten met een holistisch mens- en wereldbeeld. De CIT leidt deze therapeuten op en biedt je een vierjarige beroepsopleiding waarmee je wordt toegerust om als startbekwaam therapeut in je eigen praktijk aan de slag te gaan.

Drie pijlers staan centraal

De centrale waarden, leercultuur en theoretische uitgangspunten die we binnen de opleiding hanteren, zijn geïnspireerd op een mensbeeld dat gegrond is in een christelijke visie op menszijn: dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus.

 1. Integratieve mensbenadering
  We gaan er vanuit dat de verschillende dimensies in de mens – de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
 2. Integratie van psychologische stromingen
  Als integratieve therapeut zet je de cliënt centraal en bied je op maat gemaakte therapie aan. Je integreert aspecten uit verschillende psychologische stromingen in de therapie die passend zijn voor deze cliënt op dit moment in diens proces. Je zet verschillende interventies integratief in, zodat je de cliënt op psychisch, fysiek en spiritueel niveau daadwerkelijk begeleidt naar gezondheid en groei.
 3. Integratie in de persoonlijkheid en het brein
  Het integratieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in de focus op integratie in de persoonlijkheid vanuit de kennis dat neurologische en psychische integratie leiden naar gezondheid.

De therapievorm die je jezelf eigen maakt tijdens de opleiding zet de cliënt in zijn kracht als oplosser van zijn eigen problemen. De therapeutische relatie en de persoon van de therapeut worden ingezet als instrument. Deze therapievorm is gericht op cliënten die in staat zijn om (met hulp) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen proces.

De opleiding is echt gedegen, dus je krijgt goede theorie. Maar hij is ook heel praktisch: je oefent veel en leert het vak écht!

Annemieke • 10-05-2020

Inhoud van de opleiding

De opleiding is opgesplitst in twee fases. De eerste fase - leerjaar 1 en het eerste semester van leerjaar 2 – wordt ook wel aangeduid als de CICO-fase. Tijdens deze fase leer je het vak van integratief coachen en ga je aan de slag met het uitvoeren van een paar individuele coachtrajecten. In de tweede fase – vanaf het tweede semester van het tweede leerjaar – zet je je eigen therapiepraktijk op en begin je cliënten te behandelen als therapeut in opleiding onder supervisie.

Leerjaar 1 staat in het teken van het verkennen van de basis. Je krijgt kennis aangereikt over psychologische principes en hoe ze passen in een christelijk mens- en wereldbeeld. Je maakt een begin met het je toe-eigenen van verschillende integratieve interventies, het aanleren van gesprekstechnieken, verkennen van verschillende verklaringsmodellen en het reflecteren op jezelf als instrument.

Tijdens het tweede leerjaar betreed je voor het eerst het therapeuten-landschap en ga je ervaren hoe het is om therapeut te zijn. Je leert hoe je een therapietraject opzet, uitvoert en beëindigt. Je breidt je interventierepertoire uit en leert wat je kunt doen om iemand in zijn proces verder te helpen. Je therapeutische uitrusting begint vorm te krijgen en je start je eigen praktijk.

In het derde leerjaar staat de ontwikkeling van de therapeutische relatie centraal. Je leert inspelen op wat er binnen die relatie gebeurt en begint in de vingers te krijgen hoe je dit benut voor het proces van de cliënt.

In het vierde leerjaar ga je bezig met het ontwikkelen van je eigen interne supervisor. Je leert nuances aanbrengen in je begeleiding van de cliënt. Je maakt je het therapeutenvak eigen en gaat van kunde naar kunst. Je rondt de opleiding af met een onderzoeksopdracht.

Praktische informatie

Elk jaar september start er een nieuwe jaargang studenten Je volgt 21 lesdagen en 5 praktijkdagen per leerjaar. En daarnaast ga je aan de slag met leertherapie, supervisie, intervisie en natuurlijk het oprichten van je eigen praktijk.

De exacte lesdata vind je in de studiegids van de opleiding.

Om deel te nemen aan de CIT is het nodig dat je een vooropleiding op minimaal hbo-niveau met succes hebt afgerond. Dit hoeft niet perse een opleiding te zijn in de mens- of sociale wetenschappen. Wanneer je wel een vooropleiding in de mens- of sociale wetenschappen hebt, kun je soms (afhankelijk van welke opleiding je genoten hebt) vrijstelling krijgen voor de PSBK-module.

De CIT is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg (SKB).

Daarnaast is Groundwork bezig om geaccrediteerd te worden als European Accredited Training Institute (EAPTI).

Deelnemen aan de CIT betekent dat je een volwaardig geaccrediteerde beroepsopleiding volgt. En dat je je een heel nieuw vak eigen maakt. Een prachtig en ook intensief traject. Je investeert gaandeweg heel wat om dit doel te bereiken, zowel op financieel vlak als in tijd.

Je betaalt voor de opleiding gemiddeld € 4.900 per jaar. Dit zijn alle kosten die je maakt voor de opleiding, leertherapie, supervisie en werkbegeleiding min de mogelijke opbrengsten uit de praktijkuren eigen praktijk. Het nettobedrag varieert dus per student. Voor de exacte kosten van de CIT verwijzen we je daarom naar de studiegids. Daarin staat een overzicht van de te verwachten kosten per opleidingsjaar. 

Het totaal aan studiebelastingsuren over de 4 jaar (3360 uur) staat gelijk aan 120 EC’s. Per opleidingsjaar moet je rekenen op zo’n 840 studiebelastingsuren. Verspreid over 40 weken waarin je tijdens een jaar bezig bent met je opleiding, zijn dit 21 studiebelastingsuren per week. De berekening van deze studiebelastingsuren is uiteraard gebaseerd op gemiddelden. Hoeveel uur jij voor de verschillende onderdelen nodig hebt, is afhankelijk van je persoonlijke leerstijl. Sommige studenten hebben minder uren nodig, anderen zullen er meer tijd aan willen besteden.

Alle informatie over onze opleidingen vind je in de studiegidsen. Vraag de studiegids voor de CIT direct aan!

Persoonlijke advies?

De keuze voor een opleiding is geen kleinigheid. Op deze site en in de studiegids lees je over de ins en outs van de CIT. Kom vooral ook naar een informatieavond om kennis te maken met onze opleidingen en onze mensen. Maar bij specifieke vragen kan het handiger zijn om even persoonlijk wat informatie in te winnen. Twijfel niet: bel of mail ons met jouw vraag. Dan zorgen wij dat je in contact komt met de juiste persoon die jou verder helpt in je zoektocht naar de opleiding die het beste bij je past.

Waarom deze opleiding bij Groundwork?

 • Hoogstaande en erkende opleiding die jou persoonlijk vormt, intellectueel uitdaagt en toerust tot professionele therapeut.
 • Een unieke mix van theologie en psychologie.
 • Je krijgt les en begeleiding van bevoegde en gerenommeerde docenten.
 • Na je opleiding kun je deel uit gaan maken van het Groundworknetwerk van professionele coaches en therapeuten.

Vragen over de Christelijk Integratieve Therapieopleiding?

Werkdagen van 9.00 – 14.00 uur, behalve op woensdag.
🍪
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid